Szkolny zestaw podręczników ( 2014-2017 )

Etap II ( klasy IV-VI) Szkoła Podstawowa

Etap III ( klasy I-III) Gimnazjum

Etap IV (klasy I-III) Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Lato czeka :-) Obóz Harcerski w Jaśkowie

skanowanie0001

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2013/2014

W piątek, 27 czerwca 2014r., zakończyliśmy uroczyście rok szkolny 2013/2014.  Na akademii z tej okazji gościliśmy Panią Martę Sosnowskąwicestarostę powiatu sokołowskiego, która skierowała życzeniado całej społeczności szkolnej w imieniu własnym oraz Pana Leszka Iwaniuka -starosty powiatu sokołowskiego  i Pana Andrzeja Minarczuka -przewodniczącego rady powiatu sokołowskiego . Wręczyła również oficjalnie powierzenie pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, na kolejne pięć lat, Pani Beacie Biernat – obecnej dyrektor zespołu. Gratulujemy naszej Pani Dyrektor tego oczekiwanego przez wszystkich wyróżnienia za dotychczasowe osiągnięcia.

Po  części artystycznej przygotowanej przez młodzież wręczono nagrody, dyplomy i świadectwa. Pożegnaliśmy też serdecznie Panią Renatę Łukasiuk – długoletniego pracownika naszej szkoły, życząc jej sił, zdrowia i zasłużonego odpoczynku po wieloletniej pracy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II. Wszystkim życzymy udanych i bezpiecznych „Wakacji 2014″. Zapraszamy uczniów, w ramach „Akcji letniej”,  do udziału w obozie harcerskim, zorganizowanym tradycyjnie w Jaśkowie, a sfinansowanym ze środków Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.  Fotorelację przygotowała Pani Katarzyna Zalewska.

Spotkanie integracyjne w Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II

W dniach 15-16 czerwca 2014r. w Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, dzięki gościnności Ks. Dyrektora Rafała Romańczuka oraz Pani Marzeny Trendziuk odbyło się spotkanie integracyjne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim i dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych oraz z Przedszkola „ Chatka Puchatka” w Sokołowie Podlaskim. Organizatorami spotkania były Urszula Krzymowska i Ewa Dybowska z grupą nauczycieli: Martą Kosieradzką, Renatą Skwierczyńską, Agnieszką Żochowską i Jadwigą Kędzior, którzy opiekowali się i służyli pomocą, aby to spotkanie upłynęło w bezpiecznej, radosnej i rodzinnej atmosferze.

W trakcie pobytu dzieci odwiedził psycholog pan Łukasz Wróblewski. Naczelnym celem spotkania była integracja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z dziećmi zdrowymi, osobami dla których los niepełnosprawnych jest nieobojętny. Kolejnym istotnym celem wyżej wymienionego przedsięwzięcia było okazanie uznania, wsparcie oraz dostarczenie wspólnych chwil radości „małym i dużym” uczestnikom spotkania. Jednakże najważniejszym elementem spotkania było usunięcie barier i stereotypów związanych z niepełnosprawnością i otworzenie drogi do pełniejszego jej zrozumienia, a niepełnosprawnym pozwoliło odczuć, że są równoprawnymi członkami naszej społeczności. Takie spotkanie dało możliwość rozwoju, wyrażania siebie i bycia akceptowanym społecznie. Atrakcje, które uświetniły pobyt dzieci w Domu Miłosierdzia to: wyjście na basen, zjeżdżalnia, zajęcia z dogoterapii prowadzone przez Pana Ignacego Ratyńskiego, nauczyciela Zespołu Szkół Specjalnych, zajęcia praktyczne- sztuka wykonania witraży przez instruktora Magdalenę Trendziuk. Podczas radosnego pobytu została odprawiona Msza Święta dziękczynna za radość bycia ze sobą dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z dziećmi zdrowymi. Mszy przewodniczył Ks. Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Krzysztof Kisielewicz. Dzieci i organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób swoją życzliwością i przychylnością na rzecz drugiego człowieka przyczynili się do wywołania uśmiechu na dziecięcej twarzy i mile spędzonych chwil. Przede wszystkim podziękowania należą się: Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Zakładom Mięsnym „Zakrzewscy”, prezesowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie lackim Witoldowi Dmowskiemu, właścicielowi piekarni „Kosów” Danielowi Koroś, Państwu Katarzynie i Piotrowi Ołdakowskim, Dyrektorowi OSiR Krzysztofowi Iwańskiemu, oraz Anecie Makowskiej z PKS.

Autorzy:Urszula Krzymowska  i  Agnieszka Żochowska

PaT – Zryw Wolnych Serc

W sobotę 14 czerwca 2014r. , na placu przed Zespołem  Szkół nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim zebrali się młodzi ludzie, uczniowie szkół naszego powiatu, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy instytucji publicznych, zaproszeni goście. Po odczytaniu odezwy, wszyscy zebrani, na czele z  Burmistrzem Miasta Bogusławem Karakulą, I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim kom. Markiem Żero, Kierownikiem Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego Joanną Urbankowską, specjalistą tegoż wydziału Hanną Boruc, gospodarzem miejsca – dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 Małgorzatą Baranowską, Kierownikiem Wydziału Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego Pawłem Środą, kierownikiem Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Elżbietą Świszczewską, Pełnomocnikiem Starosty ds. Przeciwdziałania Narkomanii Ewą Murawską oraz głównym partnerem Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki Michałem Dorczukiem z firmy Attack. W przedsięwzięciu wzięli udział również nasi nauczyciele i pedagodzy –Anita Rurarz-Olędzka, Katarzyna Zalewska, Anna Pietrzykowska i Grzegorz Nowotniak

Zespoły młodzieżowe z sokołowskich szkół rywalizowały w  siedmiu konkurencjiach: z deszczu pod rynnę, hydraulik, dźwig wieloosobowy, strzelnica paintball, wspinaczka skrzynkowa, spacer profilaktyczny i wąż szperacz. Można było też obejrzeć policyjny radiowóz i przymierzyć elementy policyjnego wyposażenia. Niespodzianką były również „alkogogle” prezentowane przez Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dla uczestników sobotniej rywalizacji, czekali ratownicy medyczni Robert Golatowski i Marcin Kruszewski. Tłumaczyli jak należy zachować się i jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wzorem roku ubiegłego, w organizację włączyło się pole „paintball’owe” ATTACK z Sokołowa Podlaskiego. ATTACK przygotowało zdecydowaną większość konkurencji. Były to zabawy typu “team building” z wykorzystaniem różnych rekwizytów. Każde przygotowane zadanie zmusza zespół do współpracy, komunikowania się ze sobą i synchronizacji ruchów. Nad przebiegiem tych konkurencji czuwali panowie Michał i Dariusz Dorczuk oraz nauczyciele z sokołowskich szkół.

Profilaktyczne spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki było w pełni udane. Pomimo deszczu, zawodnikom nie zabrakło chęci do zabawy. Organizatorzy dziękują wszystkim nauczycielom, pedagogom i wszystkim, którzy przyczyni się do tak niezapomnianej atmosfery.

Fotorelację przygotowała Pani Katarzyna Zalewska.

Zakończenie klas III w Szkole Zawodowej i Przysposabiającej do Pracy

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy, na uroczystości wręczenia świadectw ukończenia szkoły i nagród, pożegnali się z kolegami i koleżankami, nauczycielami oraz pracownikami szkoły. Po części artystycznej i oficjalnym rozdaniu świadectw usiedliśmy przy herbacie i lodach, rozmawiając i wspominając lata spędzone w szkole. Życzymy absolwentom udanego startu w dorosłe życie.

Ognisko integracyjne w Hufcu

Dnia 10 czerwca w Hufcu w Sokołowie Podlaskim odbyło się integracyjne ognisko uczniów naszej szkoły z uczniami z Publicznego Gimnazjum nr. 2
Wszyscy miło spędzili czas przy ognisku oraz zabawach i konkursach tematycznych. Młodzież obu szkół zadeklarowała dalszą współpracę. Organizatorami integracyjnego ogniska były Panie Urszula Sarnecka i Barbara Tokarska.